آرشیو اخبار

تقدير از حامى مالى مسابقات قهرمانى پتانك کارگران کشور توسط رئيس فدراسيون ورزش كارگرى و مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى استان همدان برگزار گردید.

تقدیر از اسپانسر انجمن، حاج محمد علی منوچهری

طیبه افشار سرپرست کمیته فرهنگی و توسعه همگانی انجمن پتانک کارگران جمهوری اسلامی ایران شد

انتصاب سرپرست کمیته فرهنگی و توسعه همگانی انجمن پتانک کارگران کشور

معصومه سعیدیان سرپرست حوزه دبیری انجمن پتانک کارگران جمهوری اسلامی ایران شد

انتصاب سرپرست حوزه دبیری انجمن پتانک کارگران کشور

دکتر محمودرضا تقی‌زاده سرپرست کمیته داوران و مربیان انجمن پتانک کارگران جمهوری اسلامی ایران شد

انتصاب سرپرست کمیته داوران و مربیان انجمن پتانک کارگران کشور

شهره رجبی سرپرست کمیته آموزش و پژوهش انجمن پتانک کارگران جمهوری اسلامی ایران شد

انتصاب سرپرست کمیته آموزش و پژوهش انجمن پتانک کارگران کشور

دکتر جاسم منوچهری بنیانگذار ورزش‌های بولس و پتانک در ایران، عضو هیأت اجرایی کنفدراسیون بولس قاره آسیا شد

در مجمع عمومی و انتخابات هیأت اجرایی کنفدراسیون بولس آسیا صورت گرفت

مسابقات قهرمانی پتانک کارگری استان تهران در شهرستان پردیس برگزار شد.

برگزاری اولین دوره قهرمانی پتانک کارگری استان تهران

احداث و تجهیز زمین پتانک در پردیس به اهتمام انجمن پتانك پايتخت صورت گرفت.

احداث زمین پتانک در پردیس

سومین دوره آموزشی پتانک در تهران، شهرستان پردیس برگزار شد.

برگزاری سومین دوره فنی پتانک

دومین دوره آموزشی فنی پتانک در شهرستان پردیس برگزار گردید.

برگزاری دومین دوره آموزشی فنی پتانک

پنجمین بازی های جهانی ورزشی در ریگا - لتونی از تاریخ 23 لغایت 28 خرداد ماه برگزار گردید.

حضور وسیع ملی پوشان ایران در پنجمین بازی های جهانی ریگا - لتونی 2017

تهران میزبان آخرین مرحله اردو آماده سازی تیم ملی پتانک کارگری اعزامی به بازی های جهانی شد.

برگزاری اردو آماده سازی تیم ملی پتانک کارگری ج.ا.ایران