آرشیو اخبار

آئين بدرقه اعضاى كاروان ورزش كارگرى ج.ا.ايران اعزامى به بازى هاى جهانى ورزشى برگزار گرديد.

بدرقه ملی پوشان اعزامی به ریگا - لتونی 2017

ناهید رضوانی سرپرست انجمن پتانک کارگران استان خوزستان شد

انتصاب سرپرست انجمن پتانک کارگران استان خوزستان

اعزام تیم ملی پتانک به پنجمين بازى هاى جهانى ورزشى - ريگا، لتونى - ٢٣ تا ٢٨ خردادماه ١٣٩٦

پيش به سوى موفقيت در پنجمين بازى هاى جهانى ورزشى - لتونی 2017

اولین دوره مسابقات قهرمانی پتانک کارگران آقایان و بانوان کشور اردیبهشت ماه 1396 حضور بنیانگذار و رئیس انجمن پتانک در همدان برگزار شد

برگزاری اولین دوره مسابقات قهرمانی پتانک کارگران کشور

حضور تیم پتانک بانوان در جشنواره کارگری دارو پخش

جشنواره بزرگ ورزش بانوان کارگری

حسین اسماعیلی نوروزی سرپرست انجمن پتانک کارگران استان کرمان شد

انتصاب سرپرست انجمن پتانک کارگران استان کرمان

فاطمه کمالی سرپرست انجمن پتانک کارگران استان خراسان شمالی شد

انتصاب سرپرست انجمن پتانک کارگران استان خراسان شمالی

دکتر جاسم منوچهرى عضو ستاد سازماندهي پنجمين بازى‌هاى جهانى ورزشى ريگا ٢٠١٧ شد

با حکم ولفگانگ بورگارت دبیرکل کنفدراسیون بین‌المللی ورزش کارگران صورت گرفت

با حکم رئیس انجمن پتانک، مدیر امور اجرایی و سرپرست کمیته آموزش و پژوهش انجمن منصوب و مشغول به کار شد

مدیر امور اجرایی و سرپرست کمیته آموزش و پژوهش انجمن پتانک منصوب شدند

با حکم رئیس فدراسیون آماتوری ورزش کارگری، ترکیب هیأت رئیسه انجمن پتانک آن فدراسیون منصوب و مشغول به کار شدند.

اعضای هیأت رئیسه انجمن پتانک کشور  منصوب شدند

با حکم رئیس فدراسیون آماتوری ورزش کارگری، رئیس انجمن پتانک آن فدراسیون منصوب و مشغول به کار شد

دکتر جاسم منوچهری رئیس انجمن پتانک کشور شد

انجمن پتانک به همت جاسم منوچهری در فدراسیون ورزش کارگری تشکیل شد

تشکیل انجمن پتانک در فدراسیون ورزش کارگری