1396-05-06   ||   4860

برگزاری اولین دوره قهرمانی پتانک کارگری استان تهران

مسابقات قهرمانی پتانک کارگری استان تهران در شهرستان پردیس برگزار شد.

مسابقات قهرمانی پتانک استان تهران در تاریخ 6 مرداد 1396 به اهتمام انجمن پتانک کارگران استان تهران و میزبانی رئیس، نائب رئیس و دبیر هیات کارگری شهرستان پردیس و با حضور دکتر جاسم منوچهری ( ریاست انجمن پتانک کشور )و  مهندس علی سلطانی ( مدیر امور اجرایی انجمن پتانک کشور ) برگزار گردید.

در طی مسابقات نفراتی که موفق به کسب مدال دراستایل های مختلف شدند به ترتیب:

استایل انفرادی بانوان در رده سنی بزرگسالان:

.1 احیاء آذرباز

.2 شهره رجبی

.3 سمیرا قربانی

 

استایل انفرادی آقایان در رده سنی بزرگسالان:

.1 محمود تشکری

.2 حسین الهی منش

.3منوچهر دادگستر

 

استایل میکس:

.1 نگین سلیمی و حسین الهی منش

.2لیلا حکمت و امین ابراهیمیان

.3محبوبه مرادی و ایرج سلیمانی

 

استایل انفرادی بانوان در رده سنی جوانان:

.1 راضیه رستمی

.2 مریم اشرفی

.3ریحانه تشکری

 

و استایل انفردای بانوان در رده سنی نوجوانان:

.1حنانه فرهادی

.2حنانه امیری

.3زهرا جنگروی

 

در این رقابت ها 6 مدال طلا، 6 مدال نقره ، 6 مدال برنز و در مجموع 18 مدال توزیع گردید و پرونده مسابقات استان تهران بسته شد.