1396-08-15   ||   3096

انتصاب مدیر روابط عمومی انجمن پتانک کارگران کشور

ستاره نیک‌منش مدیر روابط عمومی انجمن پتانک کارگران جمهوری اسلامی ایران شد

بنا به پیشنهاد دبیر و طی حکمی از سوی دکتر منوچهری بنیانگذار ورزش‌های بولس و پتانک در ج.ا.ایران و رئیس انجمن پتانک کارگران کشور، ستاره نیک‌منش مدیر روابط عمومی انجمن مذکور شد. در ذیل حکم دکتر منوچهری به نیک‌منش آمده است:

نظربه مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزنده سرکارعالی در امور ورزش و عطف به پیشنهاد دبیر محترم انجمن، به موجب این حکم به عنوان "مدیر روابط عمومی انجمن پتانک کارگران ج.ا.ایران" به مدت شش‌ماه منصوب می‌شوید.

امید است پیش‌بینی بهترین اقدامـات در راستـای معرفی ورزش پتـانک به اقشـار گوناگون، طراحی و آماده‌سازی فضای مورد نیاز در جهت اطلاع رسانی مرتبط با دست‌آوردهای انجمن، اهتمام به تحقق پیوند پتانک و رسانه و نیز ارائه گزارش ماهانه عملكرد به هیأت رئیسه انجمن به عنوان اهم وظایف شما مورد توجه قرار گیرد.

عزتمندی و دوام توفیقات روز افزون شما را در راه اعتلای انجمن از درگاه خداوند متعال مسئلت می‌نمایم.

نیک‌منش دانش آموخته تربیت بدنی و علوم ورزشی بوده و عنوان قهرمانی پتانک کشور را در کارنامه دارد.