1396-10-26   ||   3660

يك گام به جلو بولس و پتانک ایران و موفقيتى ديگر در عرصه ديپلماسى ورزش

با نامه رسمی کلود آزما رئیس فدراسیون های بین المللی بولس و پتانک، ایران مرکز توسعه پتانک آسیای میانه و غربی شد

طى نامه‌اى از سوى رئيس فدراسيون بين‌المللى خطاب به كشورهاى منطقه، جمهورى اسلامى ايران به عنوان مركز توسعه بولس و پتانك در منطقه آسياى ميانه و غربى شناخته شد.

به زعم مقامات ارشد فدراسيون بين‌المللى، تشكيلات بولس و پتانك ايران به عنوان يكى از فعال‌ترين بدنه‌هاى ملى آن فدراسيون در سطح قاره آسيا، قدرت شماره يك حوزه جغرافيايى آسياى ميانه و غربى محسوب مى‌گردد و اداره فدراسيون‌هاى ملى منطقه مذكور به بنيانگذار بولس و پتانك در ج.ا.ايران تفويض گرديد.

لازم به توضيح اينكه، از سال ٢٠١٧ و براى يك دوره چهار ساله با راى اعتماد اعضاء مجمع عمومى كنفدراسيون بولس قاره آسيا، دكتر جاسم منوچهرى به عنوان عضو هيأت اجرايى آن كنفدراسيون و مدير توسعه منطقه آسياى ميانه و غربى انتخاب گرديده است.