1396-06-29   ||   4464

برگزاری چهارمین دوره فنی پتانک

چهارمین دوره فنی پتانک به اهتمام انجمن پتانك كارگران كشور در همدان برگزار گردید

چهارمین دوره فنی پتانک با تدريس دکتر جاسم منوچهری، رئيس انجمن پتانك كارگران كشور مقام عالی بولس و پتانک منطقه آسیای غربی و میانه برگزار گردید. در این دوره ١٦٧ نفر از ورزشکاران و علاقه مندان این رشته به قوانین و فنون پتانک تجهیز شدند. بنيانگذار ورزش هاى بولس و پتانك در جريان تدريس فنون و مقررات پايه اى پتانك خاطرنشان كرد: بنا داريم در سرعت توسعه الگوى ساير رقباى خود در سطح جهان باشيم و اين مهم به يارى خدا و همت اعضاى انجمن محقق خواهد شد. 

چهارمين دوره فنى پتانك مورخ ٢٩ شهريورماه ١٣٩٦ در همدان پتانك ارنا محل برگزارى دومين قهرمانى پتانك كارگران كشور سازماندهى شد.