1396-11-25   ||   4103

برگزاری یازدهمین دوره فنی پتانک ویژه دانش آموزان

یازدهمین دوره فنی پتانک امروز ویژه دانش آموزان پایتخت برگزار شد.

یازدهمین دوره فنی پتانک امروز مورخ 25 بهمن 1396 به همت معصومه سعیدیان (دبیر انجمن پتانک کارگران کشور)، فاطمه حیدری (رئیس انجمن پتانک کارگران پایتخت) ، طیبه افشار (رئیس کمیته فرهنگی و توسعه همگانی انجمن) و حسین الهی منش (عضو تیم ملی پتانک)، ویژه دانش آموزان مقطع پنجم ابتدایی مدرسه دخترانه شهدای تاکسیرانی منطقه 14 تهران با موفقیت برگزار گردید.

در این دوره 35 نفر از دانش آموزان، پتانک را از ملی پوشان برتر این رشته آموزش دیدند.