1396-12-11   ||   3280

دومین قهرمانی پتانک کارگران پایتخت در شمال شرق تهران

دومین دوره مسابقات قهرمانی پتانک کارگران استان تهران در زمین تخصصی شهرستان پردیس در حال برگزاریست

دومین دوره مسابقات قهرمانی پتانک کارگران و فرزندان کارگر استان تهران در زمین تخصصی شهرستان پردیس به اهتمام انجمن پتانک کارگران پایتخت در حال برگزاری است. در این دوره از مسابقات 159 شرکت کننده در جداول تریپِل مردان، تریپِل زنان، میکس مردان و زنان، انفرادی جوانان و انفرادی نوجوانان در 9 زمین و با هدایت کادر فنی انجمن در حال رقابت می باشند. با توجه به استقبال جالب توجه از مسابقات و بنا به تصمیم ستاد سازماندهی آن، هر ورزشکار تنها مجاز به شرکت در یک جدول رقابتی بوده است.

دومین دوره مسابقات قهرمانی پتانک کارگران استان تهران عصر روز جمعه یازدهم اسفندماه 1396 با حضور مقامات ورزشی، سیاسی، فرهنگی و دانشگاهی همزمان با مراسم توزیع مدال به اتمام خواهد رسید.