1397-02-06   ||   4445

‎با حضور مديران ارشد وزارت ورزش و جوانان صورت گرفت

از قهرمانان فرا ملی ورزش استان همدان با حضور مدیران ارشد وزارت ورزش در همدان تجليل شد.

مراسم تجلیل از قهرمانان فرا ملی ورزش استان همدان محمد ارشیا منوچهری و معصومه منوچهری دارندگان مدال برنز پتانک نخبگان جهان مورخ 6 اردیبهشت 1397 با حضور مدیران ارشد وزارت ورزش و جوانان، نمايندگان مجلس شوراى اسلامى و مقامات لشگرى و كشورى در شهر همدان برگزار شد.