1397-02-09   ||   4697

برگزاری مسابقات پتانک دانشجویی به مناسبت روز جوان در کرمان

مسابقات پتانك دانشجويان علوم پزشكى جيرفت به اهتمام انجمن پتانك كارگران استان كرمان برگزار شد

مسابقات پتانک دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جیرفت در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، به مناسبت هفته سلامت و جوان در زمین پتانک اداره تربیت بدنی معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت با حضور مقامات ارشد انجمن پتانک کارگری استان کرمان برگزار شد.