1397-03-09   ||   4214

انتصاب سرپرست انجمن پتانک کارگران استان گیلان

مرتضی اسماعیل دوست سرپرست انجمن پتانک کارگران استان گیلان شد.

 

با پیشنهاد انجمن پتانک کارگران کشور و طی حکمی از سوی رئیس هیأت ورزش کارگری استان گیلان، مرتضی اسماعیل دوست سرپرست انجمن پتانک کارگران استان گیلان شد.