1397-06-02   ||   4447

چهاردهمین دوره فنی پتانک در شهر زنجان

چهاردهمین دوره فنی پتانک با حمایت مالی ایران خودرو و تلاش انجمن پتانک کارگران در استان زنجان سازماندهی شد.

چهاردهمین دوره فنی پتانک تحت نظارت انجمن پتانک کارگران کشور با حمایت مالی ایران خودرو و به همت انجمن پتانک کارگران استان زنجان برگزار گردید. انجمن تازه تاسیس پتانک استان زنجان که از بدو تاسیس از حمایت مالی شرکت ایران خودرو بهره مند گردیده است، در زمین اختصاصی آن شرکت و با تدریس علی اکبر سلطانی برهمن مدرس و داور بین المللی انجمن ملی پتانک برگزار و اعضای شرکت کننده مهیای حضور در قهرمانی کشور پیشرو گردیدند.