1397-06-16   ||   5958

حضور پتانکی های پایتخت در خیابان ورزش منطقه ۵ استان تهران

تیم اجرايى پتانک استان تهران در مراسم خیابان ورزش منطقه ۵ پايتخت خدمات آموزشى رایگان ارایه کرد.

در طی برگزاری مراسم خیابان ورزش که به اهتمام شهرداری منطقه ۵ كلان شهر تهران در ۱۶ شهریورماه، با حضور دبیر انجمن پتانک جمهوری اسلامی ایران، کادر انجمن تهران اجرایی، بازيكنان استان تهران و استان قم برگزار شهروندان منطقه از آموزش رايگان بولس و پتانك بهره مند شدند.

 

در این برنامه ورزش هایی نظیر بدمینتون، تنیس روی میز، بازی های بومی و محلی، بازی های فکری، گل کوچک، فوتبال دستی، بولس، پتانک و... به صورت رایگان آموزش داده شد و با استقبال گرم شركت كنندگان در سنين مختلف مواجه گرديد.

 

شهردار ورزش دوست منطقه ۵ تهران با حضور در زمین پتانک و ابراز علاقمندی خود به این ورزش، از خدمات و تلاش كادر اجرايى پتانك تقدير و تشكر كرد.

 

در این رویداد جمعيتى بالغ بر يكصد نفر بولس و پتانک را آموزش و جذب كلاس هاى آموزشى مربيان مربوطه شدند.