1397-07-08   ||   5742

رقابت‌های قهرمان قهرمانان پتانک کارگر کشور به کار خود پایان داد

خوزستان، همدان و تهران به ترتیب عناوین اول تا سوم را به خود اختصاص داده و به عنوان برترین تیم‌های منتخب کشور در رشته‌های ورزشی بولس و پتانک شناخته شدند

چهارمين رويداد ملى بولس و پتانك موسوم به قهرمان قهرمانان پتانك كارگر كشور با حضور تيم‌هاى منتخب استان‌هاى همدان، تهران، البرز، قم، كرمان، زنجان، خوزستان، ايلام، خراسان شمالی، گيلان و اصفهان سوم تا پنجم مهرماه ١٣٩٧ در همدان پايتخت تاريخ و تمدن ايران، پايتخت گردشگرى كشورهاى آسيايى ٢٠١٨ و محل شكل‌گيرى جنبش بولس و پتانك كشور برگزار گرديد.

در اين دوره از مسابقات كه برای اولین بار در تاریخ ورزش‌های بولس و پتانک ج.ا.ایران رقابت‌های شوتینگ نیز برگزار گردید، فنى‌ترين بازيكنان پتانك ايران و نيز ملى پوشان و قهرمانان آسيا و جهان اين رشته ورزشى حضور داشتند و مداليست‌هاى تريپِل زنان، تريپِل مردان، ميكس زنان و مردان، انفرادى دختران، انفرادى پسران ، شوتینگ زنان و شوتینگ مردان به شرح ذيل معرفى گرديدند:

 

نتايج تريپِل زنان در قهرمان قهرمانان پتانك:

١. فاطمه بيرانوندى، فاطمه غفاريان، الهه مرادى (همدان)

٢. معصومه كارگر، محبوبه قنبرى، سمانه بيگدلى (قم)

٣. فرحناز بهرامى، سعاد سه برادران، مريم سعيداوى (خوزستان)

٣. شكوفه مقدم، زهرا صادقى، زهرا شيخ اكبرى (کرمان)

 

نتايج تريپِل مردان در قهرمان قهرمانان پتانك:

١. محسن گويا، حسين قربانى، سعيد هويزه (خوزستان)

٢. محسن يارى، حافظ اسماعيلى، سجاد شيرمحمدى (کرمان)

٣. حسين رستميان، على ابراهيميان، محمد پورجعفرى (تهران)

٣. حسين واعظ زاده، رضا حسنوند، مهدى انصارنژاد (خوزستان)

 

نتايج ميكس زنان و مردان در قهرمان قهرمانان پتانك:

١. معصومه لك، على خليلاوى (خوزستان)

٢. زينب طرفى، حميد كردزنگنه (خوزستان)

٣. رقيه تاران، سيدحميد سيدى (خراسان شمالی)

٣. فاطمه محمدابراهيم زاده، سيدعبدالله حسينى (زنجان)

 

نتايج انفرادى بانوان در قهرمان قهرمانان پتانك:

١. هانيه بيرانوندى (همدان)

٢. بهار مهديزاده (کرمان)

٣. هما قصيده (خراسان شمالی)

٣. بهار دشت بزرگ (خوزستان)

 

نتايج انفرادى آقایان در قهرمان قهرمانان پتانك:

١. على كردزنگنه (خوزستان)

٢. على محمدى (کرمان)

٣. محمدرضا اسماعيلى (کرمان)

٣. ايمان اسماعيلى (کرمان)

 

نتايج اولين دوره قهرمانى شوتينگ زنان ايران:

١. ناهيد رضوانى (خوزستان)

٢. درسا باهاركوش (تهران)

٣. محبوبه مرادى (تهران)

 

نتايج اولين دوره قهرمانى شوتينگ مردان ايران:

١. اميد جولائى (تهران)

٢. اسماعيل نظرى (همدان)

٣. سجاد شيرمحمدى (کرمان)

 

در ادامه رقابت ها نيز تيم‌هاى صعود نكرده به جمع ٨ تيم برتر، در جدولى موسوم به جام مستعدين پتانك به مصاف يكديگر رفتند و نتايج ذيل حاصل گرديد:

 

نتايج مستعدين تريپِل زنان:

١. فاطمه نعمتى، فرحناز شاه سياه، طاهره صالحى (تهران)

٢.مريم ابراهيمى، شيرين دشت بزرگ، ندا قاسمى (خوزستان)

٣. سميه ملك نيا، فائزه برنا، راحله اباذرى (کرمان)

٣. كبرى نورى، نسرين همتى، فروغ رستمى (ایلام)

 

نتايج مستعدين تريپِل مردان:

١. اميد جولائى، اكبر هنرمند، حميدرضا قربانى (تهران)

٢. على محمدحسينى، مرتضى بمانى، داود محمدميرزايى (کرمان)

٣. ناصر باجى، اسماعيل خسروى، سيداميرحسام ابراهيمى (خوزستان)

٣. ايرج سليمانى، مرتضى بختيارى، سهيل نيك سرشت (تهران)

 

نتايج مستعدين ميكس زنان و مردان:

١. فهيمه محمدزاده، حسين اسماعيلى نوروزى (کرمان)

٢. زينب شجاع، داود داودى عبدآباد (خراسان شمالی)

٣. ستاره نيك منش، اسماعيل زارعى (تهران)

٣. فائزه خوشرو، محمد عيسى زاده (خراسان شمالی)

 

در رویداد مذکور و براساس مجموع امتیاز در جدول توزیع مدال قهرمان قهرمانان، استان‌های خوزستان، همدان و تهران به ترتیب عناوین اول تا سوم را به خود اختصاص داده و به عنوان برترین تیم‌های منتخب کشور شناخته شدند. مسابقات قهرمان قهرمانان پتانک، چهارمین رویداد ملی پتانک محسوب می گردد که با حمایت مالی حاج محمدعلی منوچهری در بالاترین سطح کیفی و مطابق با استانداردهای فنی فدراسیون جهانی طی سه روز در همدان پتانک ارنا سازماندهی گردید و قهرمانان آن آماده حضور در رقابت‌های مشخص در تقویم رسمی فدراسیون‌های آسیایی و جهانی خواهند شد.