1398-02-05   ||   4024

شانزدهمین دوره فنی پتانک در پایتخت

شانزدهمین دوره فنی بولس و پتانک با حضور جمعیتی بالغ بر 100 نفر در شهر تهران برگزار گردید

به گزارش مدیر روابط عمومی بولس و پتانک ایران، شانزدهمین دوره فنی بولس و پتانک 4 اردیبهشت‌ماه 1398 با حضور 100 نفر از شهروندان تهرانی برگزار گردید. در این دوره به همت مدرس رسمی فدراسیون جهانی پتانک، اصول و فنون مقدماتی بازی پتانک با حضور قهرمانان آسیا و جهان این رشته به شرکت کنندگان آموزش و قوانین فنی جدید مصوب فدراسیون جهانی و نیز برنامه‌های پیشروی بولس و پتانک ایران به سمع و نظر حاضرین رسید.