1399-01-08   ||   3997

بنیان‌گذار بولس و پتانک ایران داغدار شد

دائی گرامی دکتر جاسم منوچهری به رحمت ایزدی پیوست

جناب آقای دکتر جاسم منوچهری

با نهایت تأسف ضایعه غم بار درگذشت دائی بزرگوارتان را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال برای روح پاک آن مرحوم علو درجات و مغفرت الهی و برای خانواده محترم صبر عظیم آرزومندیم.

اداره مرکزی توسعه بولس و پتانک منطقه آسیای میانه و غربی