1399-06-17   ||   2666

پوشش خبری ویپوک در مجله سیاره بولس

فصلنامه فرانسوی سیاره بولس با پوشش خبری جام جهانی پتانک آفلاین، سی و ششمین شماره خود را منتشر کرد

به گزارش کمیته ارتباطات بولس و پتانک کشور، نشریه بین‌المللی سیاره بولس (پلنِت بولس) با انتشار سی و ششمین شماره خود و تیراژ میلیونی آن در سراسر قاره اروپا، دستآورد اولین دوره جام جهانی پتانک آفلاین به میزبانی جمهوری اسلامی ایران را گزارش کرد. در این خبر، با انتشار تصویری از صحنه رقابت‌های شوتینگ پارتیان، به اهمیت ویپوک در توسعه جمع‌گرایی، تعاملات بشری، کشف استعدادهای جدید و نیز ارزشمند بودن تکرار برگزاری آن اشاره شده است.