1399-09-27   ||   2724

جلسه مدیران ارشد استان قم برگزار شد

نشست برخط مرتبط با بررسی راهکارهای توسعه رشته‌های بولس و پتانک در استان قم در دوران اپیدمی به تحلیل گذاشته شد

به گزارش روابط عمومی تشکیلات بولس و پتانک کشور، جلسه مدیران بولس و پتانک استان قم در بستر گفتگوی ویدئویی ظهر امروز برگزار گردید و برنامه‌های ملی این رشته و در پیوست آن نسخه استانی هریک از رویدادهای پیش‌بینی شده در راستای توسعه متوازن رده‌های سنی و هر دو گروه بانوان و آقایان به بحث و بررسی گذاشته شد.

در جلسه یادشده بنیان‌گذار و تنی چند از مدیران ستادی ورزش‌های بولس و پتانک ایران حضور داشتند.