1399-10-11   ||   3079

چهاردهمین مجمع عمومی بولس و پتانک ایران برگزار شد

چهاردهمین نشست عالی‌ترین رُکن تصمیم‌گیر تشکیلات بولس و پتانک ایران به روش کنفرانس ویدئویی برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی تشكيلات بولس و پتانك ایران، چهاردهمین مجمع عمومی این سازمان روز پنج‌شنبه مورخ 11 ديماه 1399 راس ساعت 11 در بستر گفتگوی برخط برگزار گردید. در این جلسه ضمن تبریک اعضاء به مناسبت سیزدهمین سالگرد تأسیس این تشکیلات و یازدهمین سال عضویت آن در فدراسیون‌های جهانی و آسیایی و شناسایی آن به عنوان تنها مجری سیاست‌های فدراسیون جهانی در جمهوری اسلامی ایران، انتخابات پست‌های انتخابی هیأت رئیسه نیز با اعلام کاندیداتوری اعضاء صورت گرفت که منتهی به ابقاء نفرات قبلی با اتفاق نظر و آراء حداکثری اعضای مجمع گردید. همچنین اقدامات صورت گرفته مرتبط با ارتقای منزلت ملی و بین‌المللی بولس و پتانک ایران تقدیر و تشکر به عمل آمد و موضوعاتی منجمله گزارش برنامه‌های اجرا شده در سال‌های 1398 و 1399، شیوه انتشار قوانين فنى جديد فدراسيون جهانى، اعزام مدرس به کشورهای منطقه؛ آخرين برنامه‌هاى ملى در قرن چهاردهم، اولویت‌بندی برنامه‌های تقویم 2021 و 2022 فدراسیون جهانی، قهرمانى كشور سال 1400 و اقدامات ضروری در ایجاد تحول در سال جديد خورشيدى به تصویب اعضاء رسید.