1400-04-11   ||   2909

جلسه عالی‌ترین رُکن اجرایی کنفدراسیون بین‌المللی بولس

هیأت اجرایی کنفدراسیون بین‌المللی بولس با حضور تمامی اعضاء و مصوبات مهم تشکیل جلسه داد

به گزارش کمیته ارتباطات تشکیلات بولس و پتانک ایران، پنج‌شنبه 10 تیرماه 1400 ساعت 18:30 به وقت تهران دومین جلسه برخط هیأت اجرایی کنفدراسیون بین‌المللی بولس در سال 2021 آغاز و در خصوص مسائل مهم تصمیمات لازم اتخاذ گردید. در این جلسه که با یک دقیقه سکوت اعضاء به احترام خانم پائولا پیگنی عضو فقید کمیته فنی فدراسیون جهانی آغاز شد، در خصوص تعویق مسابقات قهرمانی جوانان جهان 2021 و نیز برنامه مسابقات سال‌های 2022 و 2023 و رویدادهای چندورزشی پیشرو تبادل نظر و مصوبات لازم تهیه گردید. همچنین رویدادهای قهرمانی و آموزشی مجازی در دستور کار شش‌ماهه دوم سال 2021 قرار گرفت. علاوه بر این، پروژه مشترک علمی 8 فدراسیون بین‌المللی منجمله ورزش بولس که به توسعه ورزش در سطح قاره اروپا خواهد پرداخت، با تصویب هیأت اجرایی فدراسیون جهانی صاحب کمیسیون تخصصی در این فدراسیون گردید که به موجب آن دکتر جاسم منوچهری بنیان‌گذار بولس و پتانک در ایران و عضو هیأت اجرایی فدراسیون جهانی این رشته در بخش همگانی ساختن بولس با رویکرد اثرگذاری چندفرهنگی در سطح قاره اروپا به مدت 3 سال فعالیت خواهد نمود.

از دیگر مباحث مطروحه طرح‌ اولیه جمهوری اسلامی ایران جهت میزبانی مسابقات قهرمانی آسیا در سال 2022 و مسابقات قهرمانی جهان در سال 2023 بود که کلیات آن مورد توجه اعضاء قرار گرفت و تصویب نهایی به جلسه بعدی در ماه نوامبر سال جاری موکول شد.