1401-05-28   ||   1228

بازتاب رسانه‌ای حضور دکتر منوچهری در مراسم توزیع مدال بازی‌های اسلامی

پایگاه خبری فدراسیون جهانی با انتشار تصاویری از حضور جاسم منوچهری در مراسم توزیع مدال بازی‌های کشورهای اسلامی خبر داد

به نقل از کمیته ارتباطات انجمن بولس و پتانک ایران، دکتر جاسم منوچهری رئیس انجمن بولس و پتانک ایران به عنوان تنها ایرانی عضو کمیته سازماندهی پنجمین بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در قونیه در کنار دکتر موتلو ترکمن رئیس و یاسین کافی دبیرکل کنفدراسیون بین المللی بولس، محمد بن صالح القرناس دبیرکل فدراسیون ورزش‌های همبستگی اسلامی، مهمت بایکان مدیرکل ورزش ترکیه و تنی چند از مدیران ارشد کمیته‌های ملی المپیک کشورها و فدراسیون ورزش‌های همبستگی اسلامی، با دعوت میزبان به توزیع مدال و جوایز قهرمانان بولس و بولز بازی‌ها پرداخت که گزارش آن علاوه بر پوشش گسترده در رسانه‌های ملی و بین‌المللی متعدد، در پایگاه خبری فدراسیون جهانی نیز منتشر شد.

ویدئو
صفحات مجازی
آرشيو اخبار
نشست کلود آزما با مدیرکل توسعه کشورهای منطقه
ایران میزبان مسابقات قهرمانی 2024 جهان شد
عضویت دوباره جاسم منوچهری در هیأت اجرایی کنفدراسیون جهانی
انتخاب معصومه منوچهری به عنوان حسابرس کنفدراسیون جهانی
افتتاحیه مسابقات بولس قهرمانی جهان در شهر مرسین
بازتاب رسانه‌ای حضور دکتر منوچهری در مراسم توزیع مدال بازی‌های اسلامی
برگزاری نشست هیأت رئیسه فدراسیون جهانی
حضور دکتر جاسم منوچهری در مراسم توزیع مدال بازی‌های همبستگی اسلامی
جلسه هیأت رئیسه انجمن بولس و پتانک ایران
جلسه مدیران ارشد انجمن با معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای
نشست مشترک دو هیأت رئیسه فدراسیون ورزش روستایی و بازی‌های بومی و محلی و انجمن بولس و پتانک ایران
جلسه هیأت اجرایی فدراسیون جهانی با دستآوردی مهم برای ایران
عضویت یک ایرانی در ستاد سازماندهی بازی‌های کشورهای اسلامی
رتبه‌بندی قهرمانان بولس و پتانک ایران
برگزاری جلسه هیأت اجرایی کنفدراسیون ورزش بولس آسیا
اخبار بيشتر ...