1401-08-15   ||   1613

ایران میزبان مسابقات قهرمانی 2024 جهان شد

مجمع عمومی کنفدراسیون بین‌المللی بولس با میزبانی مسابقات جهانی 2024 در ایران موافقت اولیه نمود

به گزارش کمیته ارتباطات انجمن بولس و پتانک ایران، در جریان مجمع عمومی کنفدراسیون بین‌المللی بولس در خصوص متقاضیان میزبانی مسابقات قهرمانی جهان 2023، 2024، 2025 و 2026 بحث و گفتگو گردید و در پایان رأی گیری الجزایر، ایران، ایتالیا و ترکیه میزبان مسابقات قهرمانی جهان ورزش‌های بولس به ترتیب سال‌های مذکور شدند که نظر نهایی در این خصوص یک سال پیش از برگزاری رقابت‌ها و با توجه به امکانات ممکن جهت فرآهم آوردن رویدادی با کیفیت در هیأت اجرایی کنفدراسیون جهانی اتخاذ خواهد شد.

گفتنی است با میزبانی این رویداد جهانی در ایران، مهم‌ترین و بزرگترین رخداد ورزشی طی 44 سال گذشته در ورزش کشور رقم خواهد خورد.

دکتر جاسم منوچهری منتخب مجمع عمومی جهانی به عنوان عضو هیأت اجرایی کنفدراسیون جهانی و مدیرکل توسعه کشورهای منطقه در این خصوص اذعان داشت: فایل اولیه میزبانی به رویت اعضای مجمع رسید و کلیات آن جذابیت لازم برای تمامی فدراسیون‌های ملی را دربر داشت. در اولین جلسه پیشرو نیز برنامه میزبانی را قطعی خواهیم کرد و در تمامی این مسیر با وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک هماهنگ خواهیم بود.