1401-08-20   ||   2090

نشست کلود آزما با مدیرکل توسعه کشورهای منطقه

دکتر جاسم منوچهری طی نشستی در خصوص مسائل منطقه و موضوعات شورای المپیک آسیا با کلود آزما گفتگو کرد

به گزارش کمیته ارتباطات انجمن بولس و پتانک ایران، دکتر جاسم منوچهری مدیرکل توسعه پتانک منطقه آسیای میانه و غربی و عضو هیأت اجرایی کنفدراسیون‌های آسیایی و جهانی در دیدار با کلود آزما رئیس فدراسیون جهانی بولس و پتانک در خصوص توسعه کشورهای منطقه و فدراسیون‌های ملی تاسیس شده نوپا به بحث و تبادل نظر پرداخت.

در این نشست صمیمی که همزمان با دوره بین‌المللی داوری کنفدراسیون آسیا برگزار گردید مسائل مرتبط با رویدادهای چندورزشی آتی شورای المپیک آسیا، بازی‌های جهانی بشردوستی و نیز مسابقات قهرمانی پتانک آسیای میانه و غربی و گنجاندن آن در تقویم رسمی سالیانه و همچنین مسابقات قهرمانی آسیا به میزبانی همدان از محورهای گفتگوی آزما و منوچهری در بانکوک بوده‌اند.