1401-10-02   ||   2726

فصل جدید فعالیت‌های انجمن بولس و پتانک ایران

انجمن بولس و پتانک ایران در کنار بیش از یکصد سازمان ورزشی ملی دیگر، به فدراسیون انجمن‌های ورزش‌های رزمی پیوست

به گزارش روابط عمومی انجمن بولس و پتانک ایران، از سی‌ام آذرماه سال جاری و به‌دنبال تشخیص کارشناسی وزارت ورزش و جوانان با هدف فرآهم آوردن حمایت و پشتیبانی بیشتر از ادامه روند پیاده‌سازی برنامه‌های توسعه رشته‌های ورزشی تحت پوشش این انجمن، انجمن بولس و پتانک وارد فدراسیون انجمن‌های ورزش‌های رزمی شد. فدراسیون انجمن‌های ورزش‌های رزمی به عنوان یک فدراسیون چندورزشی دارای بیش از یکصد سازمان ملی متولی ورزش‌های مبارزه‌ای، ذهنی، تمرکزی و ... بوده که طی سنوات گذشته و تحت ریاست یوسف بهتری خدمات ارزنده‌ای برای توسعه ورزش قهرمانی در کشور ارائه نموده است.

گفتنی است وفق تصمیم معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان، استعلام و مکاتبات به‌‌عمل آمده با فدراسیون جهانی و نظرات کارشناسی قبلی کمیته ملی المپیک، انجمن بولس و پتانک ایران تنها نهاد قانونی و متولی تمامی رشته‌های ورزشی تحت پوشش خود در ایران بوده که برابر قوانین موجود، مقررات فدراسیون‌های بین‌المللی مربوطه و رویه‌های مندرج در منشور المپیک با شخصیت حقوقی مستقل در سطح کشور فعالیت می‌نماید.

جاسم منوچهری بنیان‌گذار رشته‌های ورزشی تحت پوشش انجمن بولس و پتانک ایران، از سال 2009 تاکنون ریاست این انجمن را عهده‌دار بوده و به عنوان یکی از چهره‌های بین‌المللی شناخته شده و اثرگذار، عضو هیأت اجرایی کنفدراسیون‌های جهانی و آسیایی آن می‌باشد.