1401-10-15   ||   1784

انتصاب خزانه‌دار انجمن

معصومه منوچهری خزانه‌دار انجمن بولس و پتانک ایران شد

به گزارش کمیته ارتباطات انجمن بولس و پتانک ایران، در اجرای تبصره دو ماده 25 اساسنامه انجمن و با حکم دکتر جاسم منوچهری بنیان‌گذار و رئیس انجمن بولس و پتانک ایران و عضو هیأت اجرایی کنفدراسیون جهانی، معصومه منوچهری به عنوان "خزانه‌دار انجمن بولس و پتانک ایران" در سمت خود ابقاء شد.

وی دارای کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی بوده و با رأی اعتماد مجمع عمومی سال 2018 و نیز 2022، برای دو دوره متوالی 8 ساله تا سال 2026، "حسابرس کنفدراسیون بین‌المللی بولس" بوده؛ و کسب عناوین قهرمانی در مسابقات قهرمانی آسیا و بازی‌های نخبگان جهان و حضور موفق در دوره‌های بین‌المللی داوری و مربیگری رشته‌های تحت پوشش انجمن، از جمله سوابق نامبرده می‌‌باشد.