1402-03-16   ||   1400

انتصاب سه عضو در شورای فنی انجمن بولس و پتانک

سه عضو جدید شورای فنی انجمن بولس و پتانک ج.ا.ایران با احکام رئیس انجمن منصوب و مشغول به کار شدند

به گزارش کمیته ارتباطات انجمن بولس و پتانک ایران، طی احکامی جداگانه از سوی دکتر جاسم منوچهری بنیان‌گذار و رئیس انجمن بولس و پتانک ایران و عضو هیأت اجرایی فدراسیون جهانی، مهندس ژاله (نسل اول دانش‌آموختگان دوره‌های فنی بین‌المللی پتانک در سال 2010)، محمدی (دانش‌آموخته دوره مربیگری بین‌المللی پتانک در سال 2022) و رستمی (مدیر ارشد بولس و پتانک پایتخت) به عنوان سه عضو جدید شورای فنی انجمن منصوب و مشغول به کار شدند.

گفتنی است تعیین رویدادهای بین‌المللی هدف برای اعزام تیم‌های ملی، به‌روزرسانی مقررات فنی انجمن وفق استانداردهای بین‌المللی و نیز انتخاب سرمربی تیم ملی از جمله وظایف شورای فنی انجمن بولس و پتانک ج.ا.ایران می‌باشد.