1402-03-25   ||   1343

جلسه رئیس انجمن با روسای انجمن‌های استانی

جلسه مشترک روسای انجمن‌های پنج استان با رئیس انجمن بولس و پتانک کشور برگزار شد

به گزارش کمیته ارتباطات انجمن بولس و پتانک ج.ا.ایران، عصر امروز 25 خردادماه 1402 در نشستی در تهران، دکتر جاسم منوچهری با گروهی از مدیران استانی انجمن دیدار و گفتگو کرد. در این جلسه موضوعاتی پیرامون مسابقات قهرمانی کشور پیشرو، تداوم برگزاری دوره‌های دانش‌افزایی انجمن، ارتباطات سازمان‌یافته با ورزش دانش‌آموزی، دانشگاه‌ها، شهرداری‌ها، گزینش کاندیداهای شرکت در انتخابات کمیته‌های کنفدراسیون آسیا و نیز پروژه‌های پژوهشی انجمن، بحث و تبادل و نظر شد.

دکتر امین ابراهمیان (تهران)، حسین واعظ‌زاده (خوزستان)، دکتر محمدرضا شهابی (خراسان رضوی)، دکتر آرش دهقانیان (سمنان) و مسیح بمانی (کرمان) اعضای حاضر در جلسه بودند.