1402-06-31   ||   1288

الجزایر محل نشست مدیران ارشد فدراسیون جهانی

جلسه هیأت اجرایی کنفدراسیون بین المللی بولز در الجزایر برگزار شد

به گزارش کمیته ارتباطات انجمن بولس و پتانک ج.ا.ایران، جلسه عالی‌ترین رکن اجرایی کنفدراسیون بین‌المللی بولز روز گذشته با حضور اعضاء در شهر اوران الجزایر محل برگزاری مسابقات قهرمانی جوانان جهان سازماندهی گردید. دکتر جاسم منوچهری بنیان‌گذار و رئیس انجمن بولس و پتانک ایران و عضو هیأت اجرایی این کنفدراسیون که در جلسه یادشده حضور یافت در این خصوص در گفتگو با کمیته ارتباطات انجمن اذعان داشت:

با توجه به اهمیت تمامی هشت بند دستور جلسه که دو مورد آن به طور مستقیم به حوزه ماموریت بین‌المللی انجمن بولس و پتانک ایران مرتبط بود، تصمیم بر این شد تا از پنج رئیس فدراسیون ذینفع هم در جلسه دعوت به عمل آید که به موجب آن برنامه مسابقات قهرمانی جهان سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، مسابقات قهرمانی باشگاه‌های جهان، پروژه تعاملی اتحادیه اروپا و شروع همکاری استراتژیک با دو سازمان بین‌المللی مهم از جمله موارد مصوب جلسه بوده‌اند.

گفتنی است مسابقات بولز و بولس قهرمانی جوانان جهان با حضور تیم‌های ملی دارای سهمیه از مسابقات قاره‌ای هم‌اکنون در شهر اوران الجزایر در حال برگزاریست.