1402-10-27   ||   417

نشست آنلاین بررسی عملکرد انجمن بولس و پتانک استان خراسان جنوبی

جلسه مدیران ارشد انجمن بولس و پتانک کشور با مدیران انجمن بولس و پتانک استان خراسان جنوبی برگزار شد

به گزارش کمیته ارتباطات انجمن بولس و پتانک ج.ا.ایران، جلسه آنلاین مدیران ارشد انجمن بولس و پتانک استان خراسان جنوبی با رئیس و مشاور فنی انجمن شب گذشته برگزار و برنامه سه‌ماهه پیشرو و کلیات اقدامات کلیدی در سال ۱۴۰۳ برررسی گردید. همچنین در ارائه گزارش عملکرد استان از ابتدای سال ۱۴۰۲ تاکنون، اعضاء به تحلیل و تبادل نظر پرداختند.

تنوع اقدامات صورت گرفته در سال 1402 و جلب مشارکت فرهنگیان، حضور هدفمند در گردهمایی‌های متعدد و اهتمام به راه‌اندازی هفت شهرستان استان از جمله نقاط مثبت عملکرد این انجمن استانی در شش ماهه گذشته بوده‌اند.

گفتنی است نشست‌های انجمن با مدیران استان‌ها به منظور رتبه‌بندی ملی و ارزیابی وضع موجود رشته‌های ورزشی تحت پوشش در هر استان طی روزهای آینده ادامه خواهد یافت.