1395-04-13   ||   4785

تشکیل انجمن پتانک در فدراسیون ورزش کارگری

انجمن پتانک به همت جاسم منوچهری در فدراسیون ورزش کارگری تشکیل شد

در جلسه دکتر سید امیر حسینی سرپرست فدراسیون ورزش کارگری با دکتر جاسم منوچهری بنیانگذار ورزش های بولس و پتانک در ایران مورخ ۱۳ تیرماه ۱۳۹۵ ضمن بحث و تبادل نظر در خصوص راه اندازی انجمن های ورزشی جدید در حوزه ورزش کارگری و تلاش برای همگانی نمودن ورزش در بین تمامی اقشار جامعه کار و تلاش به خصوص خانواده های کارگران، مقرر شد انجمن پتانک (گردو بازی عامیانه) به عنوان ورزشی خانوادگی در فدراسیون تاسیس و زمینه های لازم برای برگزاری جشنواره ها و مسابقات برای معرفی این رشته در سطح کشور فراهم شود.

حسینی سرپرست فدراسیون در این دیدار افزود: کشورهای پیشرفته و صنعتی دنیا با توجه به معضلات ماشینی شدن جوامع و همچنین سالمند شدن جمعیت جوامع خود، تلاش می کنند با بهره گیری از ورزش، زمینه های لازم را برای افزایش شادی و نشاط در بین اعضای جامعه و به خصوص قشر سالمندان فراهم نمایند که این امر بدین معناست ورزش همگانی بیش از ورزش قهرمانی و حرفه ای در اولویت این کشورهاست.

وی افزود با توجه به اینکه در سالیان آتی بخش زیادی از جمعیت ما را قشر سالمندان و بازنشستگان تشکیل خواهند داد؛ بدنه مدیریتی ورزش کشور باید زمینه ای فراهم نماید تا ورزش در بین تمامی اقشار و خانواده ها همگانی شود.

ایشان گفت؛ ورزش هایی مثل پتانک این پتانسیل را دارد که با هزینه ای کم و حداقل امکانات، گروه های زیادی را درگیر فعالیت بدنی کند و در همین راستا انجمن پتانک در فدراسیون ورزش کارگری تاسیس و تلاش خواهد کرد این ورزش را در بین خانواده های کارگران همگانی نماید.