1396-02-15   ||   4415

برگزاری اولین دوره مسابقات قهرمانی پتانک کارگران کشور

اولین دوره مسابقات قهرمانی پتانک کارگران آقایان و بانوان کشور اردیبهشت ماه 1396 حضور بنیانگذار و رئیس انجمن پتانک در همدان برگزار شد

اولین دوره مسابقات قهرمانی پتانک کارگران کشور در روش‌های انفرادی و دابل آقایان و بانوان مورخ 14 و 15 اردیبهشت ماه با حضور بنیانگذار و رئیس انجمن پتانک در همدان برگزار شد.

در طی مسابقات انفرادی بانوان معصومه سعیدیان با شکست نگار گلگونه در فینال قهرمان کشور شد و مدال طلا را از آن خود کرد.
نتایج کسب شده در استایل انفرادی بانوان به ترتیب  مقام اول تا سوم مشترک:

1.معصومه سعیدیان
2. نگار گلگونه
3.زهرا حیدریان
3.سمیرا قربانی

در بخش استایل انفرادی آقایان نیز مبین بابازاده قهرمان پتانک کشور شد و مدال طلا را از آن خود کرد.

1. مبین بابازاده
2. محمدقاسم منوچهری
3. آرش فرهادیان
3. جعفر زارعی

در  رقابت های دابل بانوان مقام های اول تا سوم به ترتیب ذیل کسب شد:

1.سحر سلیمانی، اکرم نقیبی فر
2.نازلی خانی، مریم عزیزی
3.فاطمه حیدری، مژده صالحی
3. سمیرا قربانی، زهرا حیدریان

در انتها تیم استان تهران در اولین دوره مسابقات قهرمانی پتانک کارگران کشور، کاپ قهرمانی را از آن خود کرد.