ارتباط با ما

آدرس پستی:

همدان - شهرك الوند - انتهاى خيابان گلستان

مجموعه ورزشى O-SPORTs

کدپستی : 6518946815

تلفن: 08134252182

تلفن: 08134252828

پست الکترونیکی روابط عمومی: info@boules.ir

ارتباط مستقیم با ریاست: president@boules.ir

تلگرام : @PETANQUE

اینستاگرام : BOULES.IRAN