آرشیو اخبار

سرپرست انجمن‌ بولس و پتانک استان هرمزگان منصوب و مشغول به کار شد

انتصاب سکاندار انجمن بولس و پتانک استان هرمزگان

جلسه مدیران ارشد انجمن بولس و پتانک کشور با مدیران انجمن بولس و پتانک استان قم برگزار شد

نشست آنلاین بررسی عملکرد انجمن بولس و پتانک استان قم

جلسه مدیران ارشد انجمن بولس و پتانک کشور با مدیران انجمن بولس و پتانک استان خراسان جنوبی برگزار شد

نشست آنلاین بررسی عملکرد انجمن بولس و پتانک استان خراسان جنوبی

سرپرست انجمن‌ بولس و پتانک استان مرکزی منصوب و مشغول به کار شد

انتصاب سکاندار انجمن بولس و پتانک استان مرکزی

جلسه مدیران ارشد انجمن بولس و پتانک کشور با مدیران انجمن بولس و پتانک استان خراسان رضوی برگزار شد

نشست آنلاین بررسی عملکرد انجمن بولس و پتانک استان خراسان رضوی

جلسه مدیران ارشد انجمن بولس و پتانک کشور با مدیران انجمن بولس و پتانک استان خوزستان برگزار شد

نشست آنلاین بررسی عملکرد انجمن بولس و پتانک استان خوزستان

لیگ پتانک خانوادگی استان یزد با همکاری شهرداری و تحت هدایت انجمن بولس و پتانک این استان به کار خود پایان داد

اهداء جوایز قهرمانان لیگ پتانک خانوادگی استان یزد

دوره‌های آموزشی رسمی بولس و پتانک به میزبانی اداره‌کل ورزش و جوانان استان یزد و زمین‌های پتانک شهدای محراب این شهر برگزار شد

‎برگزاری دوره‌های فنی و کارورزی در یزد

مراسم تجدید میثاق با مکتب حاج قاسم با حضور خانواده ورزش کشور برگزار شد

تجدید میثاق با سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی

جلسه مدیران ارشد انجمن بولس و پتانک کشور با مدیران انجمن بولس و پتانک استان فارس برگزار شد

نشست آنلاین بررسی عملکرد انجمن بولس و پتانک استان فارس

جلسه مدیران ارشد انجمن بولس و پتانک کشور با مدیران انجمن بولس و پتانک استان سمنان برگزار شد

نشست آنلاین بررسی عملکرد انجمن بولس و پتانک استان سمنان

جلسه مدیران ارشد انجمن بولس و پتانک کشور با مدیران انجمن بولس و پتانک استان تهران برگزار شد

نشست آنلاین بررسی عملکرد انجمن بولس و پتانک استان تهران