آرشیو اخبار

دکتر زنگنه اسدی مشاور پژوهشی انجمن بولس و پتانک ج.ا.ایران شد

انتصاب مشاور پژوهشی انجمن

اعضای هیأت اجرایی کنفدراسیون بین‌المللی بولز در اولین نشست 2023 خود گردهم آمدند

نشست عالی‌ترین رُکن اجرایی کنفدراسیون بین‌المللی بولز

ناهید رضوانی مدیر رشته‌های ورزشی انجمن بولس و پتانک ایران شد

انتصاب مدیر رشته‌های ورزشی انجمن

رئیس انجمن‌ استان‌ اصفهان منصوب و مشغول به کار شد

 انتصاب رئیس انجمن‌ استان اصفهان

دکتر امین ابراهیمیان مشاور فنی رئیس انجمن و رئیس کمیته مربیان انجمن بولس و پتانک ایران شد

انتصاب مشاور فنی و رئیس کمیته مربیان انجمن

معصومه منوچهری خزانه‌دار انجمن بولس و پتانک ایران شد

انتصاب خزانه‌دار انجمن

دکتر طیبه افشار نایب رئیس دوم انجمن بولس و پتانک ایران شد

انتصاب نایب رئیس دوم انجمن

روسای انجمن‌های استان‌های تهران، خراسان رضوی و فارس منصوب و مشغول به کار شدند

انتصاب روسای انجمن‌های سه استان کشور

دکتر محمدرضا شهابی کاسب رئیس کمیته آموزش و پژوهش انجمن بولس و پتانک ایران شد

انتصاب رئیس کمیته آموزش و پژوهش انجمن

معصومه سعیدیان دبیرکل انجمن بولس و پتانک ایران شد

انتصاب دبیرکل انجمن

علی اکبر سلطانی برهمن سرپرست کمیته انتصابات انجمن بولس و پتانک ایران شد

انتصاب سرپرست کمیته انتصابات انجمن

انجمن بولس و پتانک ایران در کنار بیش از یکصد سازمان ورزشی ملی دیگر، به فدراسیون انجمن‌های ورزش‌های رزمی پیوست

فصل جدید فعالیت‌های انجمن بولس و پتانک ایران