آرشیو اخبار

سیزدهمین دوره مسابقات قهرمانی کشور انجمن بولس و پتانک ج.ا.ایران انتخابی تیم‌های ملی زنان و مردان به میزبانی ساری سازماندهی شد

پایان موفقیت‌آمیز سیزدهمین آوردگاه ملی انجمن بولس و پتانک

عالی‌ترین رُکن تصمیم‌گیر انجمن بولس و پتانک ج.ا.ایران در ساری تشکیل جلسه داد

پانزدهمین مجمع عمومی انجمن بولس و پتانک ایران

آخرین مرحله از تمرینات آماده‌سازی تیم منتخب پتانک استان اصفهان جهت حضور در مسابقات ساری برگزار شد

حضور مدرس انجمن در تمرینات تیم پتانک استان اصفهان

روسای انجمن‌های استان‌های همدان و کرمان منصوب و مشغول به کار شدند

 انتصاب روسای انجمن‌های دو استان کشور

نایب رئیس اول انجمن از محل تمرینات بولس و پتانک استان فارس در باغ جنت بازدید کرد

بازدید سرزده نایب رئیس انجمن از تمرینات استان فارس

روسای انجمن‌های استان‌های مازندران و یزد منصوب و مشغول به کار شدند

 انتصاب روسای انجمن‌های دو استان کشور

برنامه قطعی سیزدهمین دوره مسابقات قهرمانی بولس و پتانک کشور منتشر شد

بخشنامه سیزدهمین دوره مسابقات کشوری

دکتر زنگنه اسدی مشاور پژوهشی انجمن بولس و پتانک ج.ا.ایران شد

انتصاب مشاور پژوهشی انجمن

اعضای هیأت اجرایی کنفدراسیون بین‌المللی بولز در اولین نشست 2023 خود گردهم آمدند

نشست عالی‌ترین رُکن اجرایی کنفدراسیون بین‌المللی بولز

ناهید رضوانی مدیر رشته‌های ورزشی انجمن بولس و پتانک ایران شد

انتصاب مدیر رشته‌های ورزشی انجمن

رئیس انجمن‌ استان‌ اصفهان منصوب و مشغول به کار شد

 انتصاب رئیس انجمن‌ استان اصفهان

دکتر امین ابراهیمیان مشاور فنی رئیس انجمن و رئیس کمیته مربیان انجمن بولس و پتانک ایران شد

انتصاب مشاور فنی و رئیس کمیته مربیان انجمن