آرشیو اخبار

مجمع عمومی بولس و پتانک ایران به عنوان عالی‌ترین رکن تصمیم‌گیر نمایندگی رسمی فدراسیون جهانی در کشور، هشتم اسفندماه در همدان برگزار خواهد شد

چهاردهمین مجمع عمومی بولس و پتانک ایران برگزار می‌شود

ورزشکاران برتر سراسر کشور دوازدهمین سال تاسیس انجمن را جشن گرفتند

گردهمایی بزرگ انجمن در پایتخت تاریخ و تمدن ایران

کورس فنی پتانک به همت کمیته آموزش انجمن در تهران برگزار گردید

هفدهمین دوره فنی پتانک در ورامین

قهرمانی پتانک جهان با صدرنشینی فرانسه و تایلند در مجموع امتیاز جدول توزیع مدال، 12 تا 15 اردیبهشت ماه سال جاری در اسپانیا به کار خود پایان داد

فرانسه و تایلند بهترین‌های قهرمانی پتانک 2019 جهان

شانزدهمین دوره فنی بولس و پتانک با حضور جمعیتی بالغ بر 100 نفر در شهر تهران برگزار گردید

شانزدهمین دوره فنی پتانک در پایتخت

مجمع عمومی بولس و پتانک ایران با حضور اعضاء و دستور کار مشخص در شهر همدان برگزار گردید

سیزدهمین مجمع عمومی بولس و پتانک

کهن‌ترین شهر ایران به عنوان مرکز توسعه ورزش‌های بولس و پتانک آسیای میانه و غربی شناخته می‌شود

همدان مرکز توسعه استراتژیک بولس و پتانک

مسابقات جایزه نقدی 20 میلیون ریالی تحت عنوان "شب قهرمانان پتانک" در همدان برگزار می‌شود

مسابقات شب قهرمانان پتانک

خوزستان، همدان و تهران به ترتیب عناوین اول تا سوم را به خود اختصاص داده و به عنوان برترین تیم‌های منتخب کشور در رشته‌های ورزشی بولس و پتانک شناخته شدند

رقابت‌های قهرمان قهرمانان پتانک کارگر کشور به کار خود پایان داد

مسابقات قهرمان قهرمانان پتانک کارگر کشور در همدان پایتخت گردشگری کشورهای آسیایی برگزار می شود.

 ‎چهارمین رویداد ملی پتانک پایان هفته جاری

تیم اجرايى پتانک استان تهران در مراسم خیابان ورزش منطقه ۵ پايتخت خدمات آموزشى رایگان ارایه کرد.

حضور پتانکی های پایتخت در خیابان ورزش منطقه ۵ استان تهران

110 نفر از علاقه مندان کرمانی ورزش پرمخاطب پتانک در سیزدهمین دوره فنی پتانک حضور یافتند

پانزدهیمن دوره فنی پتانک در شهر رفسنجان