1396-10-07   ||   4341

نشست هیات رئیسه و مدیران ستادی بولس و پتانک ایران در همدان

هیات رئیسه و مدیران ستادی بولس و پتانک ایران در همدان به ریاست مقام عالی بولس منطقه آسیای میانه و غربی تشکیل جلسه داد.

هیات رئیسه و مدیران ستادی سازمان مردم نهاد بولس و پتانک ایران هفتم دیماه 1396 در آمفی تئاتر هلال احمر همدان به ریاست مقام عالی بولس منطقه آسیای میانه و غربی تشکیل جلسه داد.

مطابق اظهارات مقام عالی بولس و پتانک منطقه آسیای غربی و میانه، دکتر منوچهری: "قدرت چانه زنی امروز انجمن در جنبش المپیک، به یاری ورزش کشور خواهد آمد. همچنین افزود: " پتانک ج.ا.ایران به عنوان قدرت اول منطقه، جز 6 کشور برتر بولس و پتانک قاره آسیا است".

در طی این جلسه با ارائه گزارش عملکرد کمیته های تخصصی، توسط مدیران ستادی انجمن، پیشنهادات فنی در راستای بهبود مستمر و تنظیم پیش نویس تقویم 1397 صورت گرفت. علاوه براین  اعزام تیم های ملی ایران به 9 رویداد منطقه ای، قاره ای و جهانی در سال 2018 مطرح و مصوب شد.