1396-06-14   ||   3499

انتصاب سرپرست کمیته آموزش و پژوهش انجمن پتانک کارگران کشور

شهره رجبی سرپرست کمیته آموزش و پژوهش انجمن پتانک کارگران جمهوری اسلامی ایران شد

بنا به پیشنهاد دبیر و طی حکمی از سوی دکتر منوچهری بنیانگذار ورزش‌های بولس و پتانک در ج.ا.ایران و رئیس انجمن پتانک کارگران کشور، شهره رجبی سرپرست کمیته آموزش و پژوهش انجمن مذکور شد. در ذیل حکم دکتر منوچهری به رجبی آمده است:

نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزنده سرکارعالی در امور ورزش و عطف به پیشنهاد دبیر محترم انجمن، به موجب این حکم به عنوان "سرپرست کمیته آموزش و پژوهش انجمن پتانک کارگران ج.ا.ایران" به مدت شش‌ماه منصوب می‌شوید.

امید است نيازسنجي آموزشي، پيش‌بيني و اجراي بهترين اقدامات در راستاي دانش افزايي و برطرف ساختن  نيازهاي آموزشي حوزه‌های ستادي و استاني پتانک و نیز ارائه گزارش ماهانه عملكرد به هیأت رئیسه انجمن به عنوان اهم وظایف شما مورد توجه قرار گیرد.

عزتمندی و دوام توفیقات روز افزون شما را از درگاه خداوند متعال مسئلت می‌نمایم.