1396-06-14   ||   3246

انتصاب سرپرست کمیته داوران و مربیان انجمن پتانک کارگران کشور

دکتر محمودرضا تقی‌زاده سرپرست کمیته داوران و مربیان انجمن پتانک کارگران جمهوری اسلامی ایران شد

بنا به پیشنهاد دبیر و طی حکمی از سوی دکتر منوچهری بنیانگذار ورزش‌های بولس و پتانک در ج.ا.ایران و رئیس انجمن پتانک کارگران کشور، دکتر محمودرضا تقی‌زاده سرپرست کمیته داوران و مربیان انجمن مذکور شد. در ذیل حکم دکتر منوچهری به دکتر تقی‌زاده آمده است:

نظر به مراتب تعـهد، تخصص و تجـارب ارزنده جنابعالی در امور علمـی ورزش و عطف به پیشنهاد دبیر محترم انجمن، به موجب این حکم به عنوان "سرپرست کمیته داوران و مربیان انجمن پتانک کارگران ج.ا.ایران" به مدت شش‌ماه منصوب می‌شوید.

امیـد است پيش‌بيني و اجراي بهترين اقدامات در راستـاي توسعه کمی و کیفی داوران و مربیان پتانک، ساماندهی جامعه مذکور، اهتمـام به حضور موثر در رویدادهـای آموزشی و قهرمانی بین‌المللی و نیز ارائه گزارش ماهانه عملكرد به هیأت رئیسه انجمن به عنوان اهم وظایف شما مورد توجه قرار گیرد.

عزتمندی و دوام توفیقات روز افزون شما را از درگاه خداوند متعال مسئلت می‌نمایم.

دکتر محمودرضا تقی‌زاده نخبه علمی کشور و دانش آموخته دکتری تخصصی فیزیولوژی ورزشی از دانشگاه شهید بهشتی می‌باشد.