1396-10-08   ||   3860

برگزاری نهمین دوره فنی پتانک

نهمین دوره فنی پتانک در بخش شوتينگ در همدان برگزار گردید.

نهمین دوره آموزش فنی پتانک ويژه اعضاى تيم ملى هشتم ديماه ١٣٩٦ بصورت تخصصی در بخش شوتينگ با تدریس دکتر جاسم منوچهری، بنيانگذار بولس و پتانك در ايران و مقام عالی آن رشته در منطقه آسیای غربی و میانه برگزار گردید. در این دوره 21نفر از بهترين هاى شوتينگ پتانك و قهرمانان تيم هاى ملى تجارب خود را با يكديگر به اشتراك گذاشتند.

اولين دوره مسابقات قهرمانى شوتينگ پتانك انتخابى تيم ملى ارديبهشت ماه ١٣٩٧ برگزار و تيم ملى منتخب آن عازم قهرمانى جهان خواهد شد.