1397-02-02   ||   2806

برگزاری مسابقات پتانک دانشجویی استان کرمان

به مناسبت اعیاد شعبانیه و افتتاح زمین پتانک دانشگاه آزاد اسلامی واحدکرمان، یک دوره مسابقات پتانک دانشجویی در این دانشگاه برگزار شد.

به مناسبت اعیاد شعبانیه و افتتاح زمین پتانک دانشگاه آزاد اسلامی واحدکرمان امروز یکشنبه مورخ ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، یک دوره مسابقات پتانک دانشجویی در استایل تریپل آقایان با حضور و مشارکت معاونت دانشجویی حاج حسین بخشی، معاونت امور مالی بیگی، مدیر حراست ابراهیمی، مدیر دانشجویی بمانی و مدیر گروه تربیت بدنی صادقی برگزار گردید و زین الدینی بعنوان نماینده ورزش پتانک دانشگاه معرفی شد.
نفرات برتر تریپل آقایان:
عباس زاده، حسین زین الدینی، احد حسن زاده

ادامه ی مسابقات دوشنبه ۳ اردیبهشت در بخش تریپل بانوان برگزار میگردد.

ویدئو
صفحات مجازی
آرشيو اخبار
نشست کلود آزما با مدیرکل توسعه کشورهای منطقه
ایران میزبان مسابقات قهرمانی 2024 جهان شد
عضویت دوباره جاسم منوچهری در هیأت اجرایی کنفدراسیون جهانی
انتخاب معصومه منوچهری به عنوان حسابرس کنفدراسیون جهانی
افتتاحیه مسابقات بولس قهرمانی جهان در شهر مرسین
بازتاب رسانه‌ای حضور دکتر منوچهری در مراسم توزیع مدال بازی‌های اسلامی
برگزاری نشست هیأت رئیسه فدراسیون جهانی
حضور دکتر جاسم منوچهری در مراسم توزیع مدال بازی‌های همبستگی اسلامی
جلسه هیأت رئیسه انجمن بولس و پتانک ایران
جلسه مدیران ارشد انجمن با معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای
نشست مشترک دو هیأت رئیسه فدراسیون ورزش روستایی و بازی‌های بومی و محلی و انجمن بولس و پتانک ایران
جلسه هیأت اجرایی فدراسیون جهانی با دستآوردی مهم برای ایران
عضویت یک ایرانی در ستاد سازماندهی بازی‌های کشورهای اسلامی
رتبه‌بندی قهرمانان بولس و پتانک ایران
برگزاری جلسه هیأت اجرایی کنفدراسیون ورزش بولس آسیا
اخبار بيشتر ...