1400-02-17   ||   2984

تشکیل سازمان لیگ نیمه حرفه‌ای پتانک و پارتیان

کنفرانس اِلیت گیمز با هدف تنظیم پیشنویس قرارداد حرفه‌ای و نیمه حرفه‌ای قهرمانان تراز اول ایران برگزار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ پتانک و پارتیان، کنفرانس اِلیت گیمز با حضور منتخبین صاحب عناوین ملی و بین‌المللی رشته‌های تحت پوشش چندی پیش در تهران برگزار گردید و به موجب آن قهرمانان برتر کشورمان پس طی مراحل قانونمند گزینش، به سازمان‌های برگزار کننده لیگ‌های نیمه حرفه‌ای و متعاقب آن لیگ‌ حرفه‌ای جهان معرفی خواهند شد. این در حالیست که پیش از این رایزنی‌های لازم توسط مقامات ارشد بولس و پتانک ایران با سازمان‌های مالک رویدادهای درآمدزای یادشده به طور موفقیت‌آمیز صورت گرفته است.