1401-05-28   ||   1944

بازتاب رسانه‌ای حضور دکتر منوچهری در مراسم توزیع مدال بازی‌های اسلامی

پایگاه خبری فدراسیون جهانی با انتشار تصاویری از حضور جاسم منوچهری در مراسم توزیع مدال بازی‌های کشورهای اسلامی خبر داد

به نقل از کمیته ارتباطات انجمن بولس و پتانک ایران، دکتر جاسم منوچهری رئیس انجمن بولس و پتانک ایران به عنوان تنها ایرانی عضو کمیته سازماندهی پنجمین بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در قونیه در کنار دکتر موتلو ترکمن رئیس و یاسین کافی دبیرکل کنفدراسیون بین المللی بولس، محمد بن صالح القرناس دبیرکل فدراسیون ورزش‌های همبستگی اسلامی، مهمت بایکان مدیرکل ورزش ترکیه و تنی چند از مدیران ارشد کمیته‌های ملی المپیک کشورها و فدراسیون ورزش‌های همبستگی اسلامی، با دعوت میزبان به توزیع مدال و جوایز قهرمانان بولس و بولز بازی‌ها پرداخت که گزارش آن علاوه بر پوشش گسترده در رسانه‌های ملی و بین‌المللی متعدد، در پایگاه خبری فدراسیون جهانی نیز منتشر شد.