1401-10-07   ||   1886

انتصاب دبیرکل انجمن

معصومه سعیدیان دبیرکل انجمن بولس و پتانک ایران شد

به گزارش روابط عمومی انجمن بولس و پتانک ایران، طی حکمی از سوی دکتر جاسم منوچهری بنیان‌گذار و رئیس انجمن بولس و پتانک ایران و عضو هیأت اجرایی کنفدراسیون جهانی، معصومه سعیدیان به عنوان "دبیرکل انجمن بولس و پتانک ایران" در سمت خود ابقاء شد.

وی دارای کاشناسی ارشد مدیریت ورزشی بوده و کسب عناوین قهرمانی در مسابقات قهرمانی آسیا و بازی‌های نخبگان جهان و مربیگری و داوری بین‌المللی رشته‌های تحت پوشش انجمن، از جمله سوابق نامبرده می‌باشد.