1401-10-15   ||   1772

انتصاب مشاور فنی و رئیس کمیته مربیان انجمن

دکتر امین ابراهیمیان مشاور فنی رئیس انجمن و رئیس کمیته مربیان انجمن بولس و پتانک ایران شد

به گزارش کمیته ارتباطات انجمن بولس و پتانک ایران، در اجرای تبصره سه ماده 25 و بند یک ماده 34 اساسنامه انجمن و با حکم دکتر جاسم منوچهری بنیان‌گذار و رئیس انجمن بولس و پتانک ایران و عضو هیأت اجرایی کنفدراسیون جهانی، دکتر امین ابراهیمیان به عنوان "مشاور فنی و رئیس کمیته مربیان انجمن بولس و پتانک ایران" منصوب و مشغول به کار شد.

وی دارای دکتری تخصصی فیزیولوژی ورزشی بوده و کسب عناوین قهرمانی در مسابقات جام جهانی پتانک آفلاین و بازی‌های نخبگان جهان و حضور موفق در دوره‌های بین‌المللی داوری و مربیگری رشته‌های تحت پوشش انجمن، از جمله سوابق نامبرده می‌باشد.