1401-11-19   ||   1546

انتصاب روسای انجمن‌های دو استان کشور

روسای انجمن‌های استان‌های همدان و کرمان منصوب و مشغول به کار شدند

به گزارش کمیته ارتباطات انجمن بولس و پتانک ایران، با حکم دکتر جاسم منوچهری بنیان‌گذار و رئیس انجمن بولس و پتانک ایران، سعاد شلهاوی زاده و مسیح بمانی راد به ترتیب به عنوان روسای انجمن‌های بولس و پتانک استان‌های همدان و کرمان به هیأت‌های استانی معرفی شدند.