1401-12-23   ||   1440

انتصاب روسای انجمن‌های دو استان کشور

روسای انجمن‌های استان‌های قم و سمنان منصوب و مشغول به کار شدند

به گزارش کمیته ارتباطات انجمن بولس و پتانک ایران، با حکم دکتر جاسم منوچهری بنیان‌گذار و رئیس انجمن بولس و پتانک ایران، آناهیتا آزادی و آرش دهقانیان به ترتیب به عنوان روسای انجمن‌های بولس و پتانک استان‌های قم و سمنان به هیأت‌های استانی معرفی شدند.