1402-03-06   ||   1265

انتصاب سکاندار انجمن‌ بولس و پتانک استان لرستان

سرپرست انجمن‌ بولس و پتانک استان لرستان منصوب و مشغول به کار شد

به گزارش کمیته ارتباطات انجمن بولس و پتانک ایران، با حکم دکتر جاسم منوچهری بنیان‌گذار و رئیس انجمن بولس و پتانک ایران، شهاب حسن پور به عنوان رئیس انجمن‌ بولس و پتانک استان‌ لرستان به هیأت استان معرفی شد.