1402-11-09   ||   712

معارفه مدیران انجمن بولس و پتانک مرکزی

جلسه انتصابات کمیته‌های تخصصی انجمن بولس و پتانک استان مرکزی با حضور اعضای این انجمن برگزار شد

به گزارش کمیته ارتباطات انجمن بولس و پتانک ج.ا.ایران و به نقل از رئیس انجمن استان مرکزی، شب گذشته انتصاب و معارفه اعضای کمیته‌های انجمن بولس و پتانک استان مرکزی با حضور عصمت سالاری رییس انجمن استان، رفیعی رئیس هیأت استان، میرروشنی نایب رئیس هیأت و اعضای هیأت رئیسه انجمن برگزار شد.

در این جلسه سالاری رئیس انجمن بولس و پتانک استان مرکزی گفت با اشاره به ویژگی‌های مفرح بودن، زود بازده و مهارتی بودن رشته‌های ورزشی تحت پوشش انجمن که هویت و گستردگی جهانی دارند اذعان داشت، امیدوارم برای مسابقات کشوری اسفندماه استان مرکزی تیم قدرتمندی را راهی مسابقات نماید.

در ادامه رفیعی رییس هیأت استان نیز از از تشکیل ساختار سازمانی منسجم و قدرتمند انجمن بولس و پتانک در استان تشکر کرد و آن را از لحاظ علمی حائز بالاترین رتبه در هیأت دانست. رفیعی ضمن اعلام آمادگی برای حمایت حداکثری از توسعه این رشته ورزشی، بُعد مدال آوری بولس و پتانک را مهم ارزیابی نمود.

در پایان این نشست، دکتر کزازی به عنوان دبیر انجمن، معین و گروهی به عنوان اعضای هیأت رئیسه، دکتر قهیه‌ای به عنوان مسئول کمیته روابط عمومی، فتحعلیان مسئول کمیته اصناف، تقوایی مسئول کمیته مسابقات و دکتر علی‌آبادی مسئول کمیته پزشکی ورزشی منصوب و مشغول به کار شدند.