1402-11-12   ||   1016

راه اندازی انجمن بولس و پتانک طبس

در ادامه پیاده‌سازی برنامه‌های وعده داده شده تا پایان سال جاری به همت رئیس انجمن استان، انجمن بولس و پتانک طبس راه‌اندازی شد

به گزارش کمیته ارتباطات انجمن بولس و پتانک ج.ا.ایران، در ادامه پیاده‌سازی برنامه‌های وعده داده شده تا پایان سال جاری و طی جلسه‌ روز گذشته رئیس و نایب رئیس انجمن بولس و پتانک استان خراسان جنوبی با رئیس و معاون اداره ورزش و جوانان شهرستان طبس در خصوص راه‌اندازی و گسترش رشته‌های تحت پوشش انجمن در آن شهرستان بحث و تبادل نظر شد. در پایان محمدعلی ذهبی پیشکسوت فرهنگی و دارای سوابق اجرایی در ورزش، به عنوان رئیس انجمن بولس و پتانک نهبندان با حکم مشترک فورکی‌نژاد رئیس انجمن بولس و پتانک استان و پناهی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان طبس منصوب و معارفه شد.

پس از برگزاری این جلسه، یک جلسه تمرینی در ورزشگاه آزادی طبس با حضور پناهی رئیس اداره ورزش و جوانان، عبدالرحیمی رئیس هیأت شهرستان طبس و جمعی از پیشکسوتان به صورت تئوری و عملی برگزار گردید.