1402-11-28   ||   986

‎برگزاری دوره‌های فنی و کارورزی در سمنان

دوره‌های آموزشی رسمی پتانک و بولز به میزبانی اداره ورزش و جوانان شاهرود و زمین‌های پتانک و بولز آن شهرستان برگزار شد

به گزارش کمیته ارتباطات انجمن بولس و پتانک ج.ا.ایران، دوره‌های فنی و کارورزی پتانک و بولز در قالب آموزش‌های تئوری و عملی و با به‌روزترین محتوای علمی و فنی مرتبط، طی روزهای 26 و 27 بهمن‌ماه سال جاری با حضور شرکت‌کنندگان شهرستان‌های مختلف استان سمنان در شهر شاهرود سازماندهی شد.

دکتر آرش دهقانیان و سایر مدیران انجمن استان به میزبانی اداره ورزش و جوانان شاهرود و زمین‌های پتانک و بولز سازمان مدیریت بحران آن شهرستان تحت نظارت عربی پیشکسوت و رئیس هیأت استان، امور اجرایی این دوره‌های آموزشی را هدایت نموده و همچنین دکتر جاسم منوچهری مدرس بین‌المللی بولس، بولز و پتانک و عضو هیأت اجرایی فدراسیون جهانی با هدف تجهیز علاقه‌مندان این رشته به بهترین روش‌های طراحی تمرین و ارتقای مهارت‌های فنی، تدریس دوره‌های یادشده را عهده‌دار بوده‌اند.